Radíme Vám | www.akuma.sk
AKUMA


Užitočné rady

UVEDENIE DO ČINNOSTI

Nasledujúce pokyny sa týkajú motocyklových akumulátorov. Moto akumulátory za sucha prednabité Fiamm WIND

 PLNENIE:

 1. Odstránte ochranný kryt z odvetrávacieho vývodu a vytiahnite zátky z veka akumulátora.
 2. Naplnte akumulátor elektrolytom s hustotou 1,28g/cmpo úroveň HORNEJ HLADINY vyznačenej na obale akumulátora. Nikdy nenaplnte akumulátor po horný okraj krytu!
 3. Umiestnite zátky späť na akumulátor no nezatlačte ich a ponechajte akumulátor cca 30 min. v kľude.
 4. Zátky zatlačte na doraz a akumulátor je pripravený k používaniu (nie je potrebné ho nabíjať!)


Moto akumulátory "gelové" , s priloženým elektrolytom  Fiamm STORM

PLNENIE:

 1. Položte akumulátor na vodorovnú plochu a stiahnite tesniacu fóliu.      
 2. Odstránte z nádoby s elektrolytom ochranný obal a oddelte z nádoby čierny krycí pásik, ktorý použijete neskôr ako zátku akumulátora.
 3. Nádobu s elektrolytom prevráťte hore dnom, nastoknite na akumulátor a dosť silne zatlačte, aby došlo k pretrhnutiu tesniacej fólie.
 4. Náplň elektrolytu začne pomaly natekať do akumulátora, čo sa prejaví "bublinkovaním". Ak niektoré články nenatekajú, poklepte prstami po nádobe.
 5. Uistite sa , že všetok elektrolyt vytiekol a jemne vytiahnite plniacu nádobu z akumulátora.
 6. Nasaďte krycí pásik na akumulátor a rovnomerne ho zatlačte oboma rukami až na doraz tak, aby sa pásik nachádzal v jednej úrovni s vrchom akumulátora.
 7. Plnenie je ukončené. Krycí pásik  už za žiadnych okolností neodstraňujte ani nedopĺňajte elektrolyt, alebo dest. vodu.