Radíme Vám | www.akuma.sk
AKUMA


Užitočné rady

ÚDRŽBA A NABÍJANIE

 

VŠEOBECNÉ POKYNY


1. Akumulátor udržujte v čistom stave, nečistoty na povrchu akumulátora (olej, prach, voda) môžu spôsobiť zvýšené samovybíjanie. Na očistenie akumulátora použite len vlhkú utierku, nikdy nie suchú! 

2. Akumulátor správne a bezpečne uchyťte, aby ste zabránili otrasom a poškodeniu.

3. Káble musia byť v bezchybnom stave, svorky a pólové vývody udržujte čisté a riadne utiahnuté, môžte ich ošetriť vazelínou.

4. Vyhýbajte sa zbytočnému vybíjaniu akumulátora keď motor nepracuje - zapnuté svetlá a iné spotrebiče v automobile vybíjajú     akumulátor a dobíjacia sústava ho nemusí opäť nabiť na plnú kapacitu.

5. Pokiaľ jazdíte málo, alebo krátke trasy, je potrebné, aby ste akumulátor v pravidelných intervaloch nabíjali, dobíjacia sústava v takýchto prípadoch nestihne akumulátor dostatočne dobiť.                                                                      

Správne dobíjacie napätie alternátora je 13,8V až 14,2V, u novších vozidiel až 14,5V. Napätie sa meria na svorkách akumulátora pri zapnutých spotrebičoch (svetlá).

6. Ak akumulátor dlhšie nepoužívate, uskladnite ho v suchom a chladnom prostredí a v pravidelných 3- mesačných intervaloch     dobite.

 

ZIMNÁ SEZÓNA

   S príchodom zimy môžu nastať problémy so štartom vášho automobilu. Nie vždy je za tieto problémy zodpovedný akumulátor.
So znížením teploty okolia (a tiež aj teploty elektrolytu) sa znižuje elektrická kapacita akumulátora. Kapacita akumulátora pri danej teplote okolia je nasledujúca:

 100% kapacita pri teplote +25°C,
  80% kapacita pri teplote 0°C,
  70% kapacita pri teplote -10°C,
  60% kapacita pri teplote -25°C.

   Pri čiastočne  vybitom akumulátore je samozrejme jeho výkon proporcionálne nižší. Navyše pri nízkych teplotách je stuhnutý olej v prevodovke a motore a štartér musí prekonať väčší odpor pri štarte a tým vzrastá prúd odoberaný z akumulátora. Všetky tieto okolnosti vedú k tomu, že akumulátor je v tomto období extrémne namáhaný.

 

 

NABÍJANIE


   V prípade, že došlo k vybitiu akumulátora, je potrebné ho v čo najkratšom čase opätovne nabiť na plnú kapacitu. Pri vybitom akumulátore totiž dochádza k poškodeniu akumulátora, tzv. sulfatácii. Vybitý akumulátor začína  meniť svoju vnútornú štruktúru, dochádza k výraznému zníženiu výkonu až k nezvratnému poškodeniu akumulátora. Navyše pri teplote pod 00C dochádza k zamrznutiu elektrolytu akumulátora.