Predstavenie a profil firmy AKUMA Slovakia | www.akuma.sk
AKUMA


Fiamm Slovakia, s.r.o.
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 31 683 916
IČ DPH: SK 2020495224

ÚČET: 8010-13026023/7500

tel. : 00421/55/4662559, 4662760

e-mail: obchod@akuma.sk
Distribučné sklady AKUMA:

Nitra

Pezinok

Spišská Nová Ves - ZRUŠENÝ

Turňa nad Bodvou

Žilina
Viac informácií:

www.fiamm.com

Predstavenie a profil firmy AKUMA Slovakia

AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. 044 02 TURŇA NAD BODVOU vznikla dňa 6.12.1993 s dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.4085/V ako 100% dcérska spoločnosť AKUMA, a. s. MLADÁ BOLESLAV (www.akuma.cz) - výrobcu autobatérii. Predmetom obchodnej činnosti spoločnosti AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. je predaj autobatérii pre dealerskú sieť v oblasti náhradnej spotreby na území Slovenska.   Materská spoločnosť AKUMA a.s. so svojou vyše 100 ročnou tradíciou(založená v r. 1903) sa v roku 1998 stala súčasťou FIAMM S. p. A. (www.fiamm.com).

Od roku 1999 Akuma Slovakia, s.r.o. začala vykonávať priamy predaj akumulátorov pre potrebu náhradnej spotreby na území Slovenskej republiky v značke AKUMA, FIAMM a MAGNET cez vlastné distribučné strediská v Turni nad Bodvou, v Žiline, v Nitre a v Pezinku. V druhej polovici roku 2002 rozšírila Akuma Slovakia, s.r.o. sieť vlastných predajných miest o distribučné stredisko Spišská Nová Ves (bližšie informácie o kontaktoch na naše strediská na stránke "KONTAKTY "). S predajom tovaru súvisia tiež poskytované služby, ktorými je uvádzanie akumulátorov do činnosti, bezplatný rozvoz tovaru a likvidácia nefunkčných akumulátorov pre našich zákazníkov.

Storočná tradícia výroby sa prejavuje vo vysokej kvalite a spoľahlivosti vyrábaných akumulátorov o čom svedčí získanie certifikátu systému riadenia kvality ISO/TS 16949. AKUMA a.s. bola hlavným dodávateľom akumulátorov pre automobilku ŠKODA AUTO a.s., výrobcu osobných automobilov v Mladej Boleslavy. Dodržiavaním požadovaných množstiev, termínov dodávok, sortimentnej skladby a vysokej kvality výrobkov bola AKUMA a.s.  sedem rokov po sebe odmenená prestižnym ocenením FORMEL Q. Tento úspech znamenal zisk ZLATÉHO FORMELU Q ako zatiaľ najvyššieho dodávateľského ocenenia. AKUMA a.s. bola zároveň schváleným dodávateľom výrobcov TATRA, Zetor, Stavostroj, a ďalších firiem.

Nemalý vplyv na zachovanie kvality výroby a technický rozvoj nami predávaných výrobkov má kapitálový vstup spoločnosti FIAMM.  O kvalite nami dovážaných a distribuovaných výrobkov svedčí aj úspešná certifikácia v štátnej skúšobni SKTC 101 Nová Dubnica. AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. je dnes dovozcom autobaterií zn. AKUMA,  auto, moto a lodných baterií zn. FIAMM. Spoločnosť FIAMM S.p.A. okrem divízie výroby štartovacích akumulátorov sa skladá z nasledujúcich divízii: - "priemyselné akumulátory"-staničné a trakčné akumulátory - "antény"-predstavuje významného výrobcu a dodávateľa antén výrobcom automobilov - "húkačky"-patrí medzi najvýznamnejších svetových výrobcov a dodávateľom výrobcom automobilov.

Spoločnosť Akuma Slovakia, s.r.o. je výhradným zástupcom zabezpečujúcim dovoz a distribúciu uvedených výrobkov jednotlivých divízii spoločnosti FIAMM S.p.A. pre potreby Slovenska.