Kontaktné informácie | www.akuma.sk
AKUMA


Fiamm Slovakia, s.r.o.
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 31 683 916
IČ DPH: SK 2020495224

ÚČET: 8010-13026023/7500

tel. : 00421/55/4662559, 4662760

e-mail: obchod@akuma.sk
Distribučné sklady AKUMA:

Nitra

Pezinok

Spišská Nová Ves - ZRUŠENÝ

Turňa nad Bodvou

Žilina
Viac informácií:

www.fiamm.com

Kontaktné informácieDistribučný sklad AKUMA Spišská Nová Ves - ZRUŠENÝ

Vážení zákazníci, 

spoločnosť Fiamm Slovakia, s. r. o., 044 02 Turňa nad Bodvou odo dňa 8.6.2015 končí s prevádzkovaním vlastnej predajne akumulátorov na adrese Letná 46, Spišská Nová Ves.

V prípade, ak by ste mali problém s funkčnosťou akumulátora v záručnej dobe zakúpeného v tejto predajni, tak Vás chcem požiadať, aby ste navštívili predajňu nášho zmluvného partnera: Kračko František- GARANT, Letná 73/B, Spišská Nová Ves, telefón 053/4461895, ktorý Vám batériu prevezme do reklamačného konania a sprostredkuje posúdenie reklamácie. 

Batériu na reklamáciu je potrebné predložiť v nabitom stave (ak sa batéria dá nabiť) v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste . Spolu s reklamovanou batériou je nutné predložiť aj „Záručný list“, ktorý ste obdržali spolu s dokladom o kúpe v našej predajni.

V prípade problémov môžete kontaktovať tiež naše stredisko v Turni nad Bodvou, telefónne číslo 055/4662559.


Letná 46
Spišská Nová Ves

tel-fax: 053/ 4466895
mobil: 0905 837 703

e-mail: akumaspisska@akuma.sk


Zväčšiť mapu