Kontaktné informácie | www.akuma.sk
AKUMA


Fiamm Slovakia, s.r.o.
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 31 683 916
IČ DPH: SK 2020495224

ÚČET: 8010-13026023/7500

tel. : 00421/55/4662559, 4662760

e-mail: obchod@akuma.sk
Distribučné sklady AKUMA:

Nitra

Pezinok

Spišská Nová Ves - ZRUŠENÝ

Turňa nad Bodvou

Žilina
Viac informácií:

www.fiamm.com

Kontaktné informácieDistribučný sklad AKUMA Pezinok

Bratislavská č.85
Pezinok

tel.-fax: 033/ 6422605
mobil: 0905 351 269  

e-mail: akumapezinok@akuma.sk


Zväčšiť mapu